Welkom bij Herinnering-in-Beeld

Op deze website vind u onze collectie urnen.
De collectie is onderverdeeld in:

zilvertinnen asbeelden, verbronsde asbeelden, bronzen asbeelden, fotolijsten, glazen asbeelden en asbeelden met een volledige asbestemming.

Ook kunt u op onze site uw herinnering aan een overleden persoon met anderen delen.

Wat te doen met de as van een dierbare overledene?

Na het overlijden van een dierbare is er tijd nodig voor rouw en verwerking van het gemis. Daarnaast zijn er vaak veel dingen die geregeld moeten worden.
Zo is er de vraag; wat wilt u met de as doen?
Het helpt vaak bij de verwerking van een verlies om een tastbaar aandenken te hebben. Omdat bij het zien of aanraken van dit aandenken, er een duidelijke moment ter herdenking geboden wordt. Herkent u dit verlangen, dan is een asbeeld wellicht een mooi gedenk idee.

Waarom een asbeeld?

In onze ervaring kiezen nabestaanden voor een asbeeld omdat zij een gewone urn op de schoorsteenmantel of in de kast vaak als te confronterend en te nadrukkelijke aanwezig ervaren voor bijvoorbeeld bezoek.
Deze kleine urnen en hun vormgeving als sculptuur, worden als zeer aangenaam en vertrouwd ervaren, omdat er voor anderen geen direct verband naar de overledene is; er staat immers een prachtig beeld in de kamer.
Het asbeeld symboliseert uw persoonlijke verbondenheid met de overledene.