voorwaarden en condities

Herinnering-in-Beeld partner programma

Voorwaarden en Condities

Overeenkomst

Met uw registratie als Affiliate voor ons Herinnering-in-Beeld partner programma, stemt u overeen met de volgende voorwaarden en condities. (Service Voorwaarden)

Herinnering in Beeld behoudt het recht om de Service Voorwaarden te updaten of te veranderen van tijd tot tijd, zonder berichtgeving. Nieuwe kenmerken of functies die ons programma uitbreiden of verbeteren, inclusief nieuwe resources of gereedschappen, vallen binnen de Service Voorwaarden. Het voortzetten van het gebruik van ons Prograama na zulke verandereingen Continued use of the Program after any such changes geldt als toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden, zal resulteren in de beindiging van uw Account en voor het intrekken van openstaande affiliate commissie betalingen, verdient gedurende de overtreding. U stemt ermee in ons Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Account Voorwaarden

  • U moet minimaal 18 jaar zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • U moet in Nederland woonachtig zijn.
  • U bent een persoon. Registratie door ‘robots’ zijn niet geldig.
  • U moet uw wettige naam melden tijdens het aanmeldings proces, en een bruikbaar emailadres opgeven.
  • Uw login mag maar door één enkel persoon gebruikt worden.
  • U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en beveilinging van uw inlog gegevens. Herinnering in Beeld kan niet en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of andere schade door het niet naleven van deze beveiligings plicht.
  • Een persoon of rechtspersoon mag slechts een enkele account aanmaken.

Links/graphics op uw site, in emails, of andere vormen van communicatie

Wanneer u zich aanmeldt voor ons Partner Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. U bent toegestaan om links, banners, of andere graphics die wij aanleveren samen met uw Affiliate Code op uw website, in emails of andere communicatie te plaatsen.

Wij zullen speciale links aan u ter beschikking stellen. U moet er voor zorgen dat dat de links die u tussen uw website en h-i-b.nl op een correcte manier gebruik maakt van deze speciale links.

U ontvangt alleen commissie op verkoop van een Herinnering in Beeld product, direct verbonden met door deze speciale links. (gebruikmakend van de affiliate code).

Affiliate links moeten doorverwijzen naar de pagina of het product wat u promoot.

Doorverwijzing verdienste/commissies en uitbetaling

Een Verkoop is gelsaagd, wanneer de klant doorgeklikt heeft van een Affiliate link van uw site, email of andere communicaie, naar https://h-i-b.nl, en een bestelling van een product maakt tijdens deze sessie.

Wij betallen alleen commissie uit op links die automatisch getracked en gerapporteerd worden door ons systeem. We betalen geen commissies uit aan iemand die zegt dat iemand iets gekocht heeft of zegt dat ze een doorverwijzings code gebruikt hebben, wanneer dit niet getraceerd is door ons systeem. Wij kunnen alleen commissie uitbetalen aan verkoop gegenereerd door juist geformateerde links welke automatisch door ons systeem getracked zijn.

We behouden het recht om commissies af te wijzen welke verdient zijn door fraude, illegaal of te aggressieve, twijelachtige marketing metodes.

Uitbetalingen beginnen wanneer u meer dan 20 in affiliate inkomen verdient heeft. Wanneer uw affiliate account nooit de 20 euro drempel overschrijdt, zal uw commissie niet uitbetaald worden. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het uitbetalen van accounts die de 20 drempel overschreden hebben.

U mag geen producten kopen via uw affiliate link voor eigen gebruik. Een dergelijke aankoop kan leiden tot het inhouden van uitbetalingen en/of de beindiging van de Overeenkomst.

Betaling’s schema

Zodra uw affiliate inkomen meer dan 20 bedraagt, wordt u maandelijks uitbetaald. Wanneer u minder dan 20 euro heeft verdient sinds uw laatste uitbetaling, betalen wij u de volgende maand als u de 20 drempel overschreden heeft.

Klant definitie

Klanten die producten aanschaffen via dit Programma, worden geacht als onze klanten. Overeenkomstig gelden al onze regels, beleiden en handelswijze betreffende klant bestellingen, klanten service en product verkoop ook voor deze klanten. Wij behouden het recht om ons beleid op elk gewenst moment te veranderen. Bijvoorbeeld, de prijzen die via dit Programma gelden zijn dezelfde als wij via onze site voeren. Product prijzen en beschikbaarheid kunnen varieren van tijd tot tijd. Omdat prijzen van producten die u op uw site promoot kunnen varieren, raden wij u aan om geen prijzen te noemen op uw website. Wij kunnen de prijs of beschikbaarheid van onze producten niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en het onderhoud van uw site en al het materiaal dat hierop verschijnt. Bijvoorbeeld, u bent zelf verantwoordleijk voor:

– De technische toepassingen van uw website
– De geschiktheid, nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van het materiaal dat u op uw site zet.
– Het verzekeren dat wat u op uw website post geen wetten of rechten van derden overschrijdt.

 

Geldigheid van de Overeenkomst en ons Programma

De Overeenkomst gaat in op het moment van goedkeuring van uw aanvraag voor door ons voor het Programma, en eindigt wanneer een van de twee partijen dit besluit. Beide partijen, u of wij, kunnen deze Overeenkomst op elk moment beeindigen, met of zonder reden, door de andere partijen in te lichten van het beindigen van de Overeenkomst door middel kennisgeving in geschrift (per email).  E

Op het moment van beeindiging van deze Overeenkomst, voor welke reden dan ook, stemt u ermee in om direct het gebruik van links op uw site naar https:h-i-b.nl te staken en te verwijderen, te samen met ander promotie materiaal door ons verstrekt in relatie tot dit Programma. Herinnering in Beeld behoud het recht om het Affiliate programma op elk gewenst moment te beeindigen. Op het moment van beeindiging zal Herinnering in Beeld de uitstaande betalingen boven de 20 de direct volgende maand uitbetalen.

Terminatie

Herinnering in Beeld, naar eigen goeddunken, behoudt het recht om uw account op te schorten of te beeindigen, en elk actueel of toekomstig gebruik van het Programma te weigeren, voor welke reden dan ook, op elk tijdstip. Een dergelijke beeindiging van de Service zal leiden tot het deactiverren van uw account en toegang tot uw account, en de weigering van huidige en toekomstige uitbetalingen, wanneer deze op onrechtmatige wijze verdient zijn, door fraude, illegale praktijken of te agressieve, twijfelachtige marketing methoden.

 

 

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, transactie of handelsgebruik). Bovendien geven wij geen verklaring dat de werking van de Herinnering in Beeld ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Independent Investigation

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) DE KLANTEN DOORVERWIJZINGEN KUNNEN VERLENEN OP  VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE VAN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES BEDIENEN DIE SOORTGELIJK ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE EVENTUELE WENSELIJKHEID BEPAALD VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA EN BERUST NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING DAN DIE WELKE IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.